Gamintojai
Draugai
Krepšelis
Jūsų krepšelis tuščias!
Taisyklės ir Sąlygos

Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje „ aivera.lt “ taisyklės:

 

1.Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo–pardavimo interneto parduotuvėje „ aivera.lt“ (toliau –Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės)

nustato Pirkėjo (toliau – Pirkėjas) ir interneto parduotuves aivera.lt (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir

atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes (toliau - Prekės) internetinėje parduotuvėje.

1.2. Parduotuvės veikla vykdoma ne tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.3 . Pirkti Parduotuvėje turi teisę fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės

aktus gali sudaryti pirkimo-pardavimo sandorius.

 

2.Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas                                                                   

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas pasirinkęs

Prekes ir suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs pristatymo būdą ir jeigu reikia pristatymo adresą bei kitus duomenis, taip

pat pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis (t.y. - susipažinęs su Taisyklėmis ir pažymėjęs varnelę

prie teiginio „Su prekių pirkimo-pardavimo interneto parduotuvėje aivera.lt taisyklėmis „susipažinau ir sutinku“),

paspaudžia mygtuką „Patvirtinu užsakymą“ ir gauna pranešimą apie užsakymo patvirtinimą.

2.2.  Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.

 

3.Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes Parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės

aktais.

3.2 . Pirkėjas gali pirkti Prekes Parduotuvėje bet kuriuo paros metu.

3.3 . Pirkėjas turi teisę atsisakyti Prekių pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su Pardavėju, pranešdamas apie tai raštu

(nurodydamas norimas grąžinti Prekes ir Parduotuvėje suformuoto užsakymo arba  sąskaitos-faktūros numerį) Pardavėjui per 7

darbo dienas nuo Prekių pristatymo dienos, vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl

daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“.

3.4 . Prekių pirkimo-pardavimo atveju Pirkėjas gali pasinaudoti 3.3. punkte nustatyta teise nutraukti sutartį, jeigu Prekės

nebuvo sugadintos ar jų išvaizda iš esmės nepasikeitė.  

 

4.Pirkėjo pareigos

4.1. Pirkėjas įsipareigoja registravimo formoje, ir jeigu reikia, įvedinėdamas pristatymo adresą bei kitus duomenis,

pateikti teisingus asmens duomenis ir esant pasikeitimams, juos nedelsdamas atnaujinti.

4.2 . Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis, jų neatskleisti ir neperduoti tretiesiems

asmenims. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenis galėjo sužinoti kitas asmuo, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti

Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Jeigu Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi

trečiasis asmuo, prisijungęs su Pirkėjo duomenimis, Pardavėjas laiko jį Pirkėju.

4.3 . Pirkėjas privalo sumokėti už Prekes ir jų pristatymą, šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.4 . Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 

5.Pardavėjo teisės

5.1. Pardavėjas turi teisę gauti Pirkėją identifikuojančią informaciją, nurodytą Pirkėjo registracijos ir Prekių pristatymo

adreso formose. Šiuo atveju Pirkėjo asmens duomenys ir kiti su Pirkėju susiję duomenys gali būti naudojami tik šios

Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais.

5.2 . Pardavėjas turi teisę be atskiro perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve arba

panaikinti Pirkėjo registraciją, jei Pirkėjas kenkia arba bando pakenkti Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui bei

pažeidžia savo įsipareigojimus.

5.3 . Pardavėjas turi teisę laikinai arba visam laikui nutraukti Parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui,

bet tai neatleidžia Pardavėjo nuo atsakomybės įvykdyti jau sudarytas pirkimo-pardavimo sutartis.

5.4 . Jeigu Pirkėjas, pasirinkęs išankstinį apmokėjimą bankiniu pavedimu, nurodytą 7.3.1. punkte, nesumoka už Prekes per 3

darbo dienas, Pardavėjas turi teisę anuliuoti jo užsakymą, neinformuodamas apie tai Pirkėją.

5.5 . Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti Prekių kainas, keisti Prekių pristatymo kainas,

keisti Prekių sąrašą, skelbti arba nutraukti akcijas, keisti akcijų sąlygas. Visi tokio pobūdžio pakeitimai galioja nuo jų

atlikimo momento, tačiau negali būti taikomi jau sudarytoms pirkimo-pardavimo sutartims.

5.6 . Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu redaguoti, keisti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į Lietuvos

Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.

5.7 . Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

6.Pardavėjo pareigos

6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti Pirkėjui galimybę tinkamai naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis Taisyklėse

nustatytomis sąlygomis.

6.2 . Pirkėjui pageidaujant, kad Prekės būtų pristatytos, Pardavėjas privalo pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo

nurodytu adresu Taisyklių 8 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

 6.3 . Pardavėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 

7.Prekių kainos, apmokėjimo būdai ir terminai

7.1. Prekių kainos Parduotuvėje ir suformuotame užsakyme yra nurodytos litais su PVM.

7.2. Prekių kainos ir nuolaidos galioja tol, kol yra rodomos Parduotuvėje.

7.3. Už Prekes Pirkėjas atsiskaito vienu iš šių būdu:

      7.3.1.Apmokėjimas banko pavedimu. Mokėjimo paskirtis: reikia nurodyti Parduotuvėje suformuoto užsakymo numerį.

 

7.4. Atsiskaitydamas 7.3.1. punkte nurodytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už Prekes ir Prekių pristatymą

per 3 darbo dienas nuo gauto pranešimo apie užsakymo patvirtinimą, t.y. 2.1. punkte nurodyto pirkimo-pardavimo sutarties

sudarymo momento. Jei per šį terminą Pirkėjas neatlieka apmokėjimo už Prekes ir Prekių pristatymą ir/arba Pardavėjas

negauna pinigų į savo banko atsiskaitomąją sąskaitą, Pardavėjas gali laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo

sutarties ir remiantis 5.4. punktu turi teisę anuliuoti užsakymą.

7.5. Pirkėjas visada gali peržiūrėti savo padarytus užsakymus Parduotuvės skiltyje „Jūsų paskyra“ skyrelyje „Mano

užsakymai“, paspaudęs nuorodą „Užsakymo numeris“. Pirkėjas gali matyti savo užsakymą, kuriame nurodomas užsakymo numeris,

pasirinktų Prekių kiekis ir kaina, prekių pristatymo kaina bei galutinė suma „Viso:“ (įskaitant ir mokesčius), kurią reikia

sumokėti.

 

8.Prekių pristatymas

8.1. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsisakyti bet kuriuo paros metu, bet kurią savaitės dieną. Užsakinėdami

prekes galite pasirinkti patogiausią prekių pristatymo būdą: 

8.1.1. Prekes pristatome visoje Lietuvoje

8.1.2. Prekės išsiunčiamos sekančią dieną, po apmokėjimo už prekes gavimo į mūsų sąskaitą. Išeiginėmis ir švenčių dienomis

prekių pristatymas nevykdomas.

8.2. Prekės pristatomos darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

 

9. Prekių grąžinimas ir keitimas

9.1 Bet kurią mūsų internetinėje parduotuvėje aivera.lt įsigytą prekę per 7 dienas nuo užsakymo gavimo galite grąžinti ir

atgauti už prekę sumokėtus pinigus arba pasikeisti į kitą patikusią prekę, išskyrus transporto kaštus. Transporto išlaidas

prekės grąžinimo arba keitimo atveju apmoka Pirkėjas.

9.2 Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti

analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(es)

sumokėtus pinigus.

9.3 Keičiamos arba grąžinamos prekės turi atitikti šiuos kriterijus:

a) Prieš siųsdami prekę mums, įsitikinkite, jog visos etiketės prisegtos.

b) Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

c) Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

d) Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.)

e) Grąžinama prekė turi būti tos pačios kompektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

9.4 aivera.lt, gavę keičiamą ar grąžinamą prekę per 7 dienas įsipareigoja informuoti klientą, ar prekė atitiko

grąžinimo/keitimo kriterijus. Jei grąžinama/keičiama prekė atitinka šiuos kriterijus, įsipareigojame pakeisti prekę arba

grąžinti už ją sumokėtus pinigus per 14 dienų nuo keičiamos/grąžinamos prekės gavimo.

9.5. Visos http://www.aivera.lt  parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės

aprašyme.

9.6 Pardavėjas neatsako, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kiti parametrai gali

nevisiškai atitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių, todėl Pardavėjas už

tai neatsako.

9.7 Norėdami grąžinti prekę, nedelsiant informuokite el. paštu info@aivera.lt arba telefonu +370 656 79858

9.8 Dėvėtos , naudotos ar pažeistos prekės atgal nepriimamos.

© 2012 www.aivera.lt. Visos teisės saugomos.